بهزیستی آمل
در سالهای اخیر توجه ویژه ای به تحول روابط والدین و کودک در سراسر دنیا شده است و برنامه های مختلفی به این منظور طراحی و اجرا شده است.
بهزیستی آمل
این برنامه بیانگر اهمیت تجارب سالهای اولیه در تحول کودک بوده و همچنین رابطه کودک با مادر به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیش بینی کننده دراین برنامه تلقی شده است.

این رابطه که به عنوان دلبستگی میان مادر و کودک تعریف می شود جامعه پذیری کودک و ورود به اجتماع و ایجاد آسیبهای اجتماعی اثرات تعیین کننده ای دارد ،هدف بیشتر این نوع برنامه ها توانمندسازی مادران و خانواده ها تعریف شده ،ودر آنها رابطه والدین کودک از مهمترین واصلی ترین مولفه ها به شمار میرود.

طرح همیار مادر کودک نیز بر مبنای تسهیل تشکیل گروههای همیاری مادران ،ایجاد شرایط دلبستگی ایمن برای جامعه مخاطب باهدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی طراحی و برنامه ریزی شده است.


این طرح،طرح راهبردی با رویکرد پیشگیرانه چندسطحی در خانواده است ودر سه مرحله بارداری ،دوم مادران و کودکان تا سن یک سالگی و مادران و کودکان تاقبل از ۳ سالگی برنامه ریزی شده است.

نقطه قوت این طرح به کارگیری تکنیکهای تسهیلگری برای شناسایی چالش های مختلف روابط مادر کودک دربافت خانواده با تاکید بر نقش متقابل مادر و پدر میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *